Vad gör en vvs tekniker

Vad gör en VVS tekniker och vad krävs inom VVS yrket

VVS-tekniker, en förkortning för värme, ventilation och sanitet, är de skickliga yrkesmän som ser till att vår vardagliga komfort och hygieniska standarder upprätthålls genom att installera, underhålla och reparera system som värmer våra hem, ger oss rent vatten och ser till att vår inomhusluft är frisk att andas. De steg som leder till certifiering – […]
Läs mer