Nyheter

Information och tips

Processindustri är en viktig sektor inom tillverkningsindustrin som omfattar alla företag och verksamheter med fokus på att förvandla våra resurser till nya produkter. Tillverkning och produktion av kemikalier, livsmedel, läkemedel…
Kallager, varmlager och utomhuslager har alla viktiga roller inom transport genom att erbjuda lämpliga förvaringsmiljöer för olika typer av varor. Kallager håller låga temperaturer för känsliga produkter som färskvaror, medan…
Tätning av ventilationsrör – För en effektiv tätningsprocess är det viktigt att först noggrant rengöra och förbereda ytorna inför applicering av tätningen. Använd en jämn tryckfördelning vid appliceringen för att…
Ventilationsrör spelar en avgörande roll i modern byggnadsteknik och VVS-system, där de bidrar till en effektiv och hälsosam inomhusmiljö. Korrekt tätade ventilationsrör säkerställer inte bara optimala prestanda från ventilationssystemet utan…
Har du upptäckt tecken på mögel på din arbetsplats? Det är en fråga som kräver omedelbar uppmärksamhet, inte bara för byggnadens integritet, men framför allt för din och dina kollegors…
Obligatorisk ventilationskontroll, ofta förkortad OVK, är en viktig del i underhållet av byggnader. Tidsåtgången för en standardkontroll kan variera, men i genomsnitt tar det ungefär 1-3 timmar för en mindre…
I en värld där inomhusmiljöns kvalitet blir allt viktigare, framträder OVK besiktning som en central faktor i modern byggnadsteknik. Så, vad är en OVK besiktning? Förkortningen står för obligatorisk ventilationskontroll,…
VVS-design står för själva utformningen av värmning, ventilation och sanitetssystem – kritiska komponenter i en byggnads infrastruktur som ger komfort, säkerhet och hållbarhet i våra boenden och arbetsplatser. Ett genomtänkt…
I dagens byggprojekt är digital modellering inte bara ett hjälpmedel – det är en grundläggande komponent som revolutionerar industrin. BIM-modellering står som en bastion för modern byggnadsteknik, där den spelar…
Hur kan belysningen styras trådlöst för att förbättra medarbetarnas trivsel och produktivitet? Att anpassa ljusnivåerna i en kontorsmiljö är avgörande för att förbättra medarbetarnas produktivitet och välbefinnande. Forskning visar att…
VVS ritningar och dess symboler fungerar som en slags kommunikationsverktyg mellan olika yrkesgrupper som är involverade i VVS-projekt. För att förstå och tolka dessa ritningar korrekt måste man bekanta sig…
Vad gör en VVS projektör dagligen? Mycket, den utformar VVS-system, skapar ritningar, och dimensionerar rör och utrustning för korrekt VVS-installation. Det är hjärnan bakom systemen för av värme och ventilation…
Vad är VVS konsulter och deras roll Definiera VVS konsultens ansvar En VVS konsult är en teknisk expert inom VVS (Värme, Ventilation och Sanitet) och deras roll är att erbjuda…
Funderar du på att gå en VVS konsult utbildning? Då är detta korta men informativa inlägg något för dig. Att bli en framgångsrik VVS konsult börjar med de rätta grundförutsättningarna…
Vikten av symboler i VVS ritningar VVS-symboler är kritiska komponenter i ritningar och spelar en central roll i konstruktion och design av byggnadsinstallationer. Dessa symboler fungerar som ett universellt språk,…
Vilken ventilation är bäst? Vi börjar med ventilationens grundläggande principer Luftomsättning och luftkvalitet För att förstå vilken ventilation som är bäst måste vi börja med att titta på de grundläggande…
Hur ventilerar man ett hus: En grundläggande förståelse Ventilation i ett hus är en vital process som säkerställer att inomhusluften är frisk och fri från föroreningar. För en icke insatt…
Vad betyder VVS och VS? En grundläggande förståelse VVS och VS är två termer som ofta förekommer i sammanhang relaterade till byggnader och hemmet, men vad innebär de egentligen? VVS…
VVS-tekniker, en förkortning för värme, ventilation och sanitet, är de skickliga yrkesmän som ser till att vår vardagliga komfort och hygieniska standarder upprätthålls genom att installera, underhålla och reparera system…
Roll och ansvarsområden för besiktningsman inom VVS En besiktningsman inom VVS har en avgörande funktion i byggprocessen, där de säkerställer att installation och funktion av värme, ventilation och sanitet följer…
VVS miljö är ett område som sällan kommer i fokus men som har en stor betydelse i samhället.  I en tid där miljöfrågor är mer aktuella än någonsin är det viktigt…
Att byta till en säkerhetsdörr i en bostadsrätt är ett viktigt steg för att öka både säkerhet och trygghet. I takt med att inbrott och intrång blir allt mer sofistikerade,…
I vår moderna tid är värme och sanitet helt avgörande för vårt välbefinnande och vår livskvalitet. Dessa system har en enorm inverkan på vår komfort och hälsa. Rätt reglering av…
VVS konsult jobb är en betydande del av fastighets- och byggbranschen i Sverige. Denna yrkesgrupp har en avgörande roll när det kommer till att säkerställa att VVS-systemen fungerar smidigt och…
Har du någonsin funderat över hur ditt ventilationssystem påverkar den luft du andas inomhus? Vi tillbringar en stor del av våra liv inomhus, och kvaliteten på inomhusluften kan ha en…
Visste du att FX-ventilation är något som kan ha en avgörande inverkan på luften vi andas? Visste du också att luften vi andas inomhus kan vara mer förorenad än luften…
Låt oss utforska vad svarta vvs rör faktiskt är och vad de specifikt används till. Har du någonsin sett dessa rör och ställt dig frågan, varför just dessa rör används…
En VVS konsult är en professionell expert inom VVS-branschen. Deras huvudsakliga ansvar är att planera, designa och övervaka VVS-system i olika typer av byggprojekt. Dessa projekt kan vara allt från…
Dusch temperaturen ska vara behaglig, det är vi många som tycker. Men bakom kulisserna arbetar VVS-tekniker hårt för att säkerställa att vattnet är exakt tempererat. Deras tekniska expertis och noggrannhet…
Utländsk arbetskraft inom bygg – Hur funkar det?  Först undersöker företaget vilka specifika kompetenser som saknas på den lokala marknaden. Därefter följer rekrytering, ofta via specialiserade rekryteringsföretag, samt hantering av…
Fastighetsautomation, en växande gren inom bygg- och VVS-konstruktion, är centralt för att skapa intelligenta, effektiva och hållbara byggnader. Denna teknik syftar till att integrera olika byggnadssystem, från uppvärmning och ventilation…