Hur lång tid tar en OVK-besiktning

Hur lång tid tar en OVK-besiktning och hur ofta ska den göras?

Obligatorisk ventilationskontroll, ofta förkortad OVK, är en viktig del i underhållet av byggnader. Tidsåtgången för en standardkontroll kan variera, men i genomsnitt tar det ungefär 1-3 timmar för en mindre fastighet och något längre för större komplexa byggnader. Frekvensen för dessa kontroller beror på byggnadens typ och användning. En OVK besiktning – ett viktigt moment […]
Läs mer
Vad är OVK besiktning

Vad är OVK besiktning? Krav, regler och utförande

I en värld där inomhusmiljöns kvalitet blir allt viktigare, framträder OVK besiktning som en central faktor i modern byggnadsteknik. Så, vad är en OVK besiktning? Förkortningen står för obligatorisk ventilationskontroll, vilket är en undersökningsprocess av byggnaders ventilationssystem som inte bara är lagstadgad utan också bidrar till en sund och säker inomhusmiljö. Denna artikel utforskar OVK-besiktningens […]
Läs mer